Už to dál nejde?

Tak s tím skoncujte! Nelze se přece tak trápit! Jde dokonce o život! A to bychom měli mít také stále na paměti. Bez nějaké sobeckosti, měli bychom myslet nejen na sebe, ale také na ty, kteří tím trpí nejvíce. A to je kdo? Přece ti, kteří jsou nám nejbližší a nejdražší! Jsou to nejen naše děti, ale také senioři. Těmto oběma skupinám hrozí nebezpečí víc, než komukoliv jinému – pokud pomineme tedy nemocné a lidi s chronickými chorobami, z nichž některé jsou na tyto podmínky také velice citlivé.

Nebuďte sobečtí

Jakkoliv si my zdraví můžeme myslet, že zas o tolik nejde, pak bychom měli myslet alespoň na tyto naše bližní, kteří se nemůžou tak dostatečně účinně bránit, jako to můžeme my zdraví. Vždyť solidarita by měla být jednou z nejdůležitějších lidských vlastností, byť samozřejmě víme, že praxe mnohokrát za tímto ideálem zaostává. Neškudleme proto a ulevme v přehřátých letních domovech našim bližním účinnou klimatizací!